Yüksek Lisans Ön Çalışması

 bitirme tezi ,vergi uyuşmazlığı, vergi yargısı, vergi yargısının etkinliği

Vergi uyuşmazlıklarının çözümü iki temel yol kullanılmaktadır. Bunlardan ilki, uyuşmazlığın barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulduğu idari çözüm yolu, ikincisi ise yargısal çözüm yoludur. Hukuk devleti olmanın gereği, idarenin keyfiliğini önlemek ve yargısal denetimi sağlayabilmek adına kabul edilen hukuki güvenlik ilkesi, beraberinde yargının verimli çalışma gereğini getirmektedir. Vergi yargısının, vergi uyuşmazlıklarını adil ve hızlı bir şekilde çözümü en temel beklentidir. Bu temel beklentiler de ancak etkin bir vergi yargısıyla gerçekleşebilecektir. Tarafların yargıya olan güveni ancak bu şekilde sağlanabilecektir. Aksi halde, uyuşmazlığın uzun bir süreç sonunda çözüme kavuşturulması, uyuşmazlığın doğurduğu olumsuz durumun ortadan kalkması halinde taraflar için bir anlam ifade etmeyecektir.
Vergi yargısının etkinliği göz önüne alınırken hali hazırda bekleyen dava dosyalarının olup olmadığı, ne kadar sürede çözüme kavuşturulacağı bizlere bilgi verecektir. Bunun sonucu olarak da yeni gelen uyuşmazlıkların ne kadar sürede ele alınıp çözüme kavuşturulacağı hakkındaki veriler, vergi yargısının etkinliği hakkında bilgi niteliği taşıyacaktır. Çalışmamızda ilgi resmi rakamlar veri kabul ederek, Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu’nun kabul ettiği kriterler çerçevesinde Türk vergi yargısının etkinliğini ele alınacaktır

Son Eklenen İçerikler