Tezsiz Yüksek Lisans Tezleri

Uluslararası Vergi Rekabeti, Vergi Cennetleri, Zararlı Vergi Rekabeti

Dünya ekonomisin küreselleşmesi toplumların sosyal ve politik alanlarında olduğu gibi ekonomik alanlarında da önemli değişiklikler meydana getirmektedir. Bu bağlamda küreselleşme, vergileme alanında ulusal politikaların gücünü sınırlamakta ve uluslararası vergi rekabetini doğurmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte ekonomik birimlerin hareketliliğinin artması vergi kaynaklarının hareketliliğinin artmasına neden olmakta ve böylece vergi kaynakları kolayca bir ülkeden bir ülkeye kayabilmektedir. Bu çalışmada uluslararası vergi rekabeti kavramı, rekabet türleri, uluslararası vergi rekabetinin araçları, uluslararası vergi rekabeti uygulaması olarak vergi cennetleri, vergi cennetlerinin özellikleri, sunduğu avantajlar ve ekonomik etkileri ile uluslararası alanda yapılan zararlı vergi rekabetini engelleme girişimleri ve Türkiye’de zararlı vergi rekabetini önleyici uygulamalar değerlendirilmektedir.

Son Eklenen İçerikler