İktisat Tez Yazım Kuralları

Yönetim, Kamu Yönetimi, Şeffaflık, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Bilgi Edinme Hakkı

Çalışmamıza, Çağdaş Ve Demokratik Yönetimin Gerekliliğinden Olan Yönetimde Şeffaflık Kavramı Ve Katılımcı Yönetim Anlayışını Mümkün Kılan, Bireylere Yönetimin Elinde Bulunan Bilgi Ve Belgelere Ulaşma Ve Aldığı Kararlara Katılma İmkânı Sağlayan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Konu Olacaktır. Çalışmanın Ana Konusunu "Bilgi Edinme Kanunu"Nun Türkiye'de Uygulanması Oluşturmaktadır. Bu Amaçla Bilgi Edinme Yasası Kapsamında Pek Çok Kamu Kuruluşuna Mesajlar Gönderilmiştir. Uygulama Sonucu Elde Edilen Veriler İle Türkiye’ De Bilgi Edinme Yasanın Ne Derece Uygulandığı Test Edilecek Ve Uygulama Sırasında Yaşanan Aksaklıklar Mevcut Yasa Kapsamında Değerlendirilecektir.

Öncelikli Olarak “Yönetim” Ve “Kamu Yönetimi” Kavramsal Çerçevede İncelenecek, Türk Kamu Yönetiminin Yapısı Ve Temel Soruları Üzerinde Durulacaktır. Çağdaş Ve Demokratik Yönetimin Gerekliliğinden Olan Şeffaflık Kavramının Tanımı Yapılacak, Gerekliliği Ve Faydaları Kısacası Yönetime Olan Katkısı Ve Önemi Vurgulanacaktır. Yine Şeffaflığın Bir Türü Olan Mali Şeffaflığın Yönetime Olan Katkısı Ve Yanlış Uygulanması Durumunda Yaratacağı Sakıncalar Belirtilecektir.

Ülkemizde Kamu Hizmetlerinde Ekinliğin Ve Verimliliğin Arttırılması, Katılımcılığın Ve Hesap Verilebilirliğin Sağlanarak Demokrasinin Güçlendirilmesi Ve Hizmet Kalitesinin Arttırılması Amacıyla 24 Nisan 2004 Tarihinde Yürürlüğe Giren Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Dünyada Ve Türkiye’de Gelişim Süreci Ve Günümüz Yasal Düzenlemeleri Üzerinde Durulacaktır. Türkiye'de Bilgi Edinme Yasası İle Belli Hakların Tanınması Ve Bazı İstisnalarla Bu Hakların Geri Alınmasına Vurgu Yapılacaktır.

Son Eklenen İçerikler