Kümeleme Analizi Tezi

AB, AB üye ülkeleri, Kümeleme Analizi, Yakınsama Analizi, Türkiye

Avrupa Birliği, yirmi yedi üye ülkeden oluşan ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. Bu Birlik 1992 yılında, Avrupa Birliği Antlaşması olarak da bilinen Maastricht Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi sonucu, var olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yeni görev ve sorumluluk alanları yüklenmesiyle kurulmuştur. Yaklaşık 500 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği, dünyanın nominal gayrisafi yurtiçi hasılasının %30'luk bölümünü oluşturur. Birliğe üye ülkeler, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan’dır. 
Bu çalışmada, Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne üyelik yolundaki kriterlere uyumluluğu incelenmiştir. Avrupa Birliği’ne üye yirmi yedi ülkeye ve Türkiye’ye ait bazı ekonomik kriterlere kümeleme analizi uygulanmıştır. 
Bu analizle Türkiye’nin hangi ülke grubunda yer aldığı belirlenmiştir. Daha sonra, Avrupa Biriliği ülkeleri ile Türkiye’nin kişi başına düşen GSYH verilerine yakınsama analizi uygulanmıştır. Bu analizle, Türkiye’nin ekonomik yönden Avrupa birliği ülkelerine ne derece yakın olduğu belirlenmiştir. 

Son Eklenen İçerikler