Bitirme Tezi Çalışmaları

Sağlık Sistemleri, Kesikli Olay Simulasyonu, Arena Simulasyonu, Hastane Laboratuvarları

Günümüzde sistemlerin performans ölçütü olan davranış ve değişkenleri anlamak çok büyük öneme sahiptir. Hem üretim hem servis işletmelerindeki değişkenliği ve karmaşıklığı yönetebilmek kritik bir husustur. Bu gibi değişken ve karmaşık sistemlerin temsil edilebilmesi ve değerlendirilebilmesi için model kurmak güvenilir bir seçenektir. Bu çalışmada, bir hastane laboratuvarı Arena simulasyon yazılım programı kullanılarak simule edilmeye çalışılmıştır. Diğer laboratuvarlar yapısal farklılıklara sahip olduğundan ve ayrı süreçler içerdiğinden, bu çalışmaya hormon ve biyokimya laboratuvarları dahil edilmiştir. Model, doktorun istem yapmasından sonraki aşamaları içermektedir. Bu süreçler; istem gelişleri, istem kabul, barkodlama, kan alma, pnömatik transfer, numune kabul, test analizi, sonuçların değerlendirilmesi ve sonuç onay işlemleridir. Bu süreçler esnasında bazı evrelerde gecikmeler gözlenmiştir. Bu gecikmeler hastaların sonuç alma süresini artırmakta, dolayısıyla doktorların teşhis koyma zamanını geciktirmektedir. Bu çalışmada, laboratuvardaki kuyruk beklemeleri ve gecikmeler, hastaların sistemde kalma süresini minimize etmek ve hastalara sunulan hizmet kalitesini artırmak amacıyla analiz edilmiştir. Bu çalışma kapsamında sistemsel problemlerin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla simulasyon modeli 90 günlük bir zaman dilimi çalıştırılmış olup muhtemel çözümler önerilmiştir.

Son Eklenen İçerikler