Yüksek Lisans Tez Çalışmaları

 Doğrudan Pazarlama, İnternet Üzerinden Satış, Seyahat
Acenteleri

Firmaların piyasada her geçen gün zorlaşan rekabet koşulları ile baş
edebilmeleri için teknolojiyi yakından takip etmeleri gerekmektedir. Bu
teknolojilerin en önemli aktörlerinden biri de internettir. Özellikle son yıllarda
büyük bir gelişim gösteren ve tüm dünyada hızla yayılan internet gelecekte de
doğrudan pazarlama ve satış konusunda firmaların en büyük destekçilerinden
olacaktır.
Böyle bir ortamda aracı kuruluşlara olan ihtiyacın azalması seyahat
acenteleri için de ciddi bir gelecek kaygısı yaratmaktadır. Ancak seyahat
acentelerinin internet üzerinden satış yapabiliyor olması bazı zıtlıkları da
beraberinde getirmektedir. Bir yandan internet üzerinden kendi ürünlerinin
satışını yapabilen seyahat acenteleri, diğer yandan aracı rollerinin internet
yüzünden azalması nedeniyle iş alanlarının daralması ile karşı karşıya
kalabilmektedirler.
Bu çalışmada, seyahat acentelerinin son yıllarda hızla büyüyen internet
üzerinden satışa yönelik görüşleri öğrenilmeye çalışılmıştır. Özellikle kendi
ürünlerini satma konusunda avantaj sağlayan ama aracı rollerinin azalmasına
neden olan internet üzerinden satışın ve seyahat acentelerinin geleceği
hakkındaki görüşlerinin önemini vurgulamak amaçlanmıştır.

Son Eklenen İçerikler