İktisat Tarihi Tez Çalışması

Lider, Liderlik Biçimleri, Perakende Sektörü, Süpermarket, Çukurova Bölgesi

Perakende sektörü, ulusal ve uluslararası üreticilerin ürünlerini tüketicilerle buluşturduğu büyük bir hizmet platformudur. Perakendecilik sektörü içinde en önemli payı, süpermarketler ve hipermarketler oluşturmaktadır.
Süpermarketçiliğin yoğun rekabet özellikleri taşıyan bir pazar olması nedeniyle, süpermarketlerin hizmetlerini farklılaştırmaları ve daha kaliteli hale getirmeleri gerekliliği vardır. Özellikle bilgi ve teknoloji çağıyla birlikte yaşanan toplumsal değişim ve gün geçtikçe zorlaşan ekonomik koşullar, günümüzde işletmeleri daha rasyonel davranmaya itmektedir. 
Yaşanan belirsizlikler ve hızlı değişim işletmelerin ikamesini risk altına almakta ve bu koşullarda çözüm üretme görevi yöneticilere ve liderlere düşmektedir. Bu sebeple mağaza yöneticiliği ve mağaza yönetimi kavramlarını daha önemli hale getirmiştir. 
Bu çalışmada lider ve liderlik kavramı üzerinde durulmuş, Çukurova Bölgesi süpermarket yöneticilerinin liderlik biçimleri analizi için bir uygulama yapılmıştır.

Son Eklenen İçerikler