Reklamcılık İş Planı Tezi

reklamcılık yüksek lisans ,sanat tarihi neoklasizm ,sanat tarihi tezleri ,sanat tarihi yüksek lisans tezleri ,sanat tarihi yüksek lisans programları ,reklamcılık ve halkla ilişkiler ,reklamcılık sektörü ,reklamcılık bölümü hakkında ,reklamcılık eğitimi ,reklamcılık faaliyetleri ,reklamcılık ile ilgili tezler ,reklamcılık ile ilgili makaleler ,reklamcılık iş planı örnekleri ,reklamcılık ile ilgili kitaplar ,reklamcılık kursları ,reklamcılık kitapları ,reklamcılık konuları ,reklamcılık puanları ,reklamcılık sektörü ,reklamcılık staj ,reklamcılık yüksek lisans programları ,reklamcılık yüksek lisans mülakat soruları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, MUHASEBE BİLİM DALI DERS HAVUZU

1

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

344000000000502 Değerleme ve 

Finansal Tablolar

Kasa ve hazır değerlerin değerlemesi, alacak ve borçların 

değerlemesi, stokların değerlemesi ve kontrolü, duran 

varlıkların değerlemesi incelenmektedir.

MUHASEBE 3+0+3 6

344000000000503 Denetim İlke ve 

Teknikleri

Denetim Standartları (IFAC),iç kontrol sisteminin 

İncelenmesi, nakit denetimi, alacakların denetimi, 

stokların denetimi, maddi Varlıkların Denetimi, 

yatırımların denetimi, borçların denetimi, gelirlerin ve 

giderlerin denetimi bu dersin kapsamında işlenecek 

konulardır.

MUHASEBE 3+0+3 6

344000000000504 İleri Maliyet 

Muhasebesi

Temel bütçe ve kişilerin sorumluluğu esasına göre 

yönetilen maliyet muhasebesi, esnek bütçeler ve 

standartlar; alternatif ürün maliyet yöntemleri, 

fiyatlandırma ve karar sürecinin gelire etkileri; üretim 

maliyeti, proje maliyeti, işlem ve JIT maliyetlendirmesi, 

üretimde desantralizasyon ve transfer fiyatlandırması, 

verim ölçümü.

MUHASEBE 3+0+3 6

344000000000507 Türk Vergi 

Sistemi

Türk Vergi Sisteminin ve Muhasebe Hukukunun Temel 

İlke, Kavram ve Kurumları, Gelir Vergisi, Kurumlar 

Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Damga Vergisi ve 

Harçlar, Belgeler; Defterler, Kayıt Düzeni, Mali Tablolar, 

Değerlemeye İlişkin Hüküm ve Kurallar, Vergi yönetimi, 

gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, vergi 

hukukuna giriş, vergi hukuğunun gelişimi, mükelleflerin 

kanuni yükümlülükleri, vergi cezaları, mükellef ile kamu 

arasındaki vergi problemleri, vergi sorunlarının çözümü.

MUHASEBE 3+0+3 6BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, MUHASEBE BİLİM DALI DERS HAVUZU

2

344000000000508 Uluslararası 

Muhasebe

Uluslararası Muhasebe ve uluslararası Ticaret, Küresel 

Ekonomide Muhasebenin Gelişişmi, Uluslararası 

Finansal Muhasebe Karşılaştırmaları, Uluslararası 

Finansal Tablo Analizi, Uluslararası Finansal Tablo 

Şeffaflığı ve Dipnotları, Şerefiye ve Diğer Maddi 

Olmayan Duran Varlıklar, Döviz İşlemleri, Uluslararası 

Denetim konulsrı be ders çerçevesinde işlenecektir.

MUHASEBE 3+0+3 6

344000000000509 Yönetim 

Muhasebesi

Dersin amacı temel yönetim muhasebesi kavramlarını 

öğretmek, yönetim muhasebesi verisinin 

maliyetlemede, planlamada ve kontrol amacıyla nasıl 

kullanıldığını açıklamaktır. Dersin içeriği yönetim, 

finansal ve maliyet muhasebesi ilişkisinin belirlenmesi, 

genel maliyetlerin mamul ve hizmet maliyetlerine 

katılması, faaliyet tabanlı yönetim, standart maliyet,

maliyet-hacim-kar analizleri, geçerli maliyetler ve 

bütçelemedir. Yönetim planlama ve kontrolünde diğer 

sayısal veriler ve maliyet analizi, yönetsel faaliyetlerin 

bütçelenmesi ve kontrolü, başa baş noktası analizi, 

finansal raporlama çeşitleri, finansal kararların uzun ve 

kısa dönemdeki uygulamaları, borçlanma ve öz sermaye 

enstürmanlarının kullanımı, maliyet – kar – hacim 

ilişkileri ele alınacaktır.

MUHASEBE 3+0+3 6


Son Eklenen İçerikler