Tez Öneri Yazısı

tez öneri yazısı, bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneği, ,bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, ,bitirme tezi örnekleri, ,bitirme tezi nasıl hazırlanır, ,bitirme tezi nasıl yazılır, ,bitirme tezi yazım kuralları, ,lisans bitirme tezi ,tez ödevleri ,yüksek lisans tezi ,bitirme tezi indir ,bitirme ödevi ,bitirme tezi sunumu ,bilgi üniversitesi bitirme tezi ,bitirme ödevi konuları ,turizm tez konuları ,bitirme tezi kapağı ,bitirme tezi kapak, ,bitirme tezi örnek, ,bitirme tezi izle ,endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi,


3. TEZ ÖNERİSİ

İyi hazırlanmış bir tez önerisi, esnek bir çerçeve çizdiği için tez çalışmasını kolaylaştırır

ve verimli hale getirir. Tez önerisinde, verilen emek oranında ‘NE’yin, ‘NİÇİN’ ve

‘NASIL’ yapılacağı netleşir; tez ile ilgili zihin karmaşası ve bulanıklığının üstesinden

gelinmiş olunur.

Tez önerisi ile tez projesi benzer olmakla beraber aynı değildir. Tez projesi tez

çalışmalarının yürütülebilmesi için gereken teçhizat, sarf malzemeleri ve hizmet

alımlarına maddi destek almak üzere bütçesi hazırlanarak ERÜ Bilimsel Araştırma

Projeleri Birimi’ne (BAB) sunulan tez önerisidir. Güçlü bir tez önerisi tez projesi

yapmayı kolaylaştırır.

Aşağıda bir tez önerisinde bulunması gereken bölümler açıklanmıştır. Tez önerisi

hazırlanırken yönergenin birinci bölümünde açıklanan biçim ve görünüm şartları

dikkate alınmalıdır. Tez önerisi şeffaf bir dosya içinde tek nüsha halinde teslim

edilmelidir


Son Eklenen İçerikler