Tez Konusunun Yazılması

tez konusunun yazılması, bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneği, ,bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, ,bitirme tezi örnekleri, ,bitirme tezi nasıl hazırlanır, ,bitirme tezi nasıl yazılır, ,bitirme tezi yazım kuralları, ,lisans bitirme tezi ,tez ödevleri ,yüksek lisans tezi ,bitirme tezi indir ,bitirme ödevi ,bitirme tezi sunumu ,bilgi üniversitesi bitirme tezi ,bitirme ödevi konuları ,turizm tez konuları ,bitirme tezi kapağı ,bitirme tezi kapak, ,bitirme tezi örnek, ,bitirme tezi izle ,endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi,

Her türlü akademik çalışmada ‘NE’yin ‘NİÇİN’ ve ‘NASIL’ (3 N kuralı) yapılacağını

bilmek ve netleştirmek çalışmanın mahiyetini ve istikametini belirlemek bakımından

önemlidir. Araştırmacı bu sayede, neyin peşinde olduğunun ve buna nasıl ulaşacağının

bilincinde olarak işe başlamış olur. Bu üç soru (Ne?, Niçin? ve Nasıl?) konusunda

durulmadan, belli bir netliğe ulaşmadan yola çıkan kimseler karşılaştıkları veri

malzemelerinden hangilerini, nerede kullanacaklarını bilemezler ve ortaya başarılı bir

ürün koyamazlar. Bu bakımdan Ne?, Niçin? ve Nasıl? Sorularına ilişkin cevapların tez

çalışmasının omurgasını oluşturduğu söylenebilir. Bu üç soru ve verilen cevaplar tezin

GİRİŞ bölümünde yer alır.

NE? Sorusuna verilecek cevap, tezin konusunun ne olduğunun belirlenmesine yönelik

bir sorudur. Tez konusunun netleştirilmesi ve açık bir biçimde ifade edilmesi gerekir.

Konunun netleştirilmesi ise, araştırma meselesinin/sorusunun/probleminin açık bir

şekilde ifade edilmesi ile sağlanır. Tezin konusunu yazarken laf kalabalığından

kaçınmalı, araştırmacı bu konu ile olan derdini, meselesini yani ulaşmak istediği

bilginin ne ile ilgili olduğunu açık ve seçik belirtmelidir. Araştırma, betimleyici

(descriptive) ise araştırma problemi/sorusu/meselesi soru cümlesi halinde; araştırma

açıklayıcı (explanatory) ise iddia cümlesi halinde formüle edilmelidir. Birbirleri ile

bağlantılı olmak kaydıyla birden fazla araştırma sorusu/meselesi ileri sürülebilir.

İyi belirlenmiş bir araştırma problemi/sorusu ile bilimin seçici olma özelliği yerine

getirilmiş olur; böylece tezin konusu sınırlandırılır ve bu netlik tezin başlığına yansır.

Bir araştırma sorusunun iyi belirlenebilmesi ise, konu ile ilgili kavramların açık bir

şekilde tanımlanmış olmasına ve araştırmacının soyut olan kavramların gerçeklikteki

somut karşılıklarını görecek biçimde özümsemiş olmasına bağlıdır.

Tez önerisinde bu başlık altında önce araştırma problemi açık bir şekilde ifade

edildikten sonra araştırma probleminin yer aldığı konu hakkında bilgi verilmelidir


Son Eklenen İçerikler