Tez Yazımının Amaç Ve Önemi

bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneği, ,bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, ,bitirme tezi örnekleri, ,bitirme tezi nasıl hazırlanır, ,bitirme tezi nasıl yazılır, ,bitirme tezi yazım kuralları, ,lisans bitirme tezi ,tez ödevleri ,yüksek lisans tezi ,bitirme tezi indir ,bitirme ödevi ,bitirme tezi sunumu ,bilgi üniversitesi bitirme tezi ,bitirme ödevi konuları ,turizm tez konuları ,bitirme tezi kapağı ,bitirme tezi kapak, ,bitirme tezi örnek, ,bitirme tezi izle ,endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi,

NİÇİN? Sorusu tezin amacını belirlemeye ve netleştirmeye yöneliktir. Akademik bir

çalışmada ‘NE’yin yapılacağının, yani konunun belirlenmesi yetmez; ‘NİÇİN’ bu

konunun yapılmaya, emek verilmeye değer bulunduğunun da açıklanması gerekir. Tez

önerisinde araştırmanın amacı/amaçları yani bu araştırmanın ‘NİÇİN’ yapılması

gerektiğine ilişkin bilgiler burada verilir. Tezin konusu ile amacının farklı olduğu

unutulmamalı ve konu amaç yerine yazılmamalıdır.

Tezin amacı gerekçelendirilmeye başlandığında tez konusunun öneminden ve/veya

faydasından söz ediliyor demektir. Bu konuda yapılan çalışma ile elde edilen verilerin

hangi problemlerin çözümünde kullanılacağı veya neden başka bir konunun değil de bu

konunun ele alındığı gerekçeleri ile açıklanır.

Görüldüğü üzere tezin amacı ve önemi/faydası arasında adeta şeffaf bir çizgi vardır.

Amaç belirtildikten sonra yapılan açıklamalar bir anlamda gerekçeler demektir ki, bu da

tez konusunun önemi/faydasının belirtilmesi anlamına gelir. Tez önerisinin analitik

olması gerektiğinden amaç ve önemin ayrıştırılması beklenir. İstenirse bu ayrıştırma

bağımsız başlıklar altında yapılabilir.

Niçin? Sorusuna cevap aranırken, ilgilenilen konuda o ana kadar yapılan çalışmaların

neler olduğundan haberdar olmak ve bu çalışmaların konuyu hangi noktaya getirdiğini

göstermek gerekir. Kısacası, karanlığa taş atmamak için, NİÇİN? sorusuna verilecek

cevabı literatür değerlendirmesi eşliğinde hazırlamak gerekir


Son Eklenen İçerikler