Tez Litaretür Yazısı

tez litaretür yazısı,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneği, ,bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, ,bitirme tezi örnekleri, ,bitirme tezi nasıl hazırlanır, ,bitirme tezi nasıl yazılır, ,bitirme tezi yazım kuralları, ,lisans bitirme tezi ,tez ödevleri ,yüksek lisans tezi ,bitirme tezi indir ,bitirme ödevi ,bitirme tezi sunumu ,bilgi üniversitesi bitirme tezi ,bitirme ödevi konuları ,turizm tez konuları ,bitirme tezi kapağı ,bitirme tezi kapak, ,bitirme tezi örnek, ,bitirme tezi izle ,endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi,

Tez önerisinde ve tezde yer alan ‘Literatür Değerlendirmesi’ kaynak listesi değil; adı

üzerinde bir değerlendirme çalışmasıdır. Tezin konusu ile birinci dereceden ilgili çeşitli

eserler incelenerek yapılan değerlendirmeler bu başlık altında yer alır.

Bilindiği üzere bilimsel bilgi birikim süreci içinde büyür. Bu yüzden her bilimsel

çalışmada araştırmacı hem mevcut bilgi birikiminden faydalanmak zorundadır hem de11

çalışması ile birikime katkıda bulunması gerekir. Bu, aynı zamanda tezin özgünlüğünün

gösterilmesi anlamına gelir.

Literatür değerlendirmesinde şu yol izlenir: Kaynağın bibliyografik künyesi tam olarak

verildikten sonra eserde hangi konuların nasıl ele alındığı ve literatüre katkısının ne

olduğu belirtilir. Hazırlanacak tezin, bunun dışında ne katkı sağlayacağı tez önerisinin

ana teması/araştırma sorusu ile ilişkilendirilerek açıklanır. Her bir eser için yapılan

değerlendirmelerle tezin literatür içindeki yeri belirlenmiş olur.


Son Eklenen İçerikler