Tez Yazımında Yöntem

üniversite bitirme tezleri, bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneği, ,bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, ,bitirme tezi örnekleri, ,bitirme tezi nasıl hazırlanır, ,bitirme tezi nasıl yazılır, ,bitirme tezi yazım kuralları, ,lisans bitirme tezi ,tez ödevleri ,yüksek lisans tezi ,bitirme tezi indir ,bitirme ödevi ,bitirme tezi sunumu ,bilgi üniversitesi bitirme tezi ,bitirme ödevi konuları ,turizm tez konuları ,bitirme tezi kapağı ,bitirme tezi kapak, ,bitirme tezi örnek, ,bitirme tezi izle ,endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi,

NASIL? Sorusu ise yönteme ilişkin bir sorudur. Anabilim dalına ve araştırma

tasarımına göre kullanılan yöntem değişir. Tezin hazırlanmasında izlenecek yöntem

hakkında açıklayıcı ve tatmin edici açıklamaların yapılması gerekir. Literatür

incelemesi, arşiv araştırması, saha araştırması (nicel yöntem, nitel yöntem veya

bütüncül yöntem), deneysel çalışma gibi yöntemlerden hangisinin veya hangilerinin

kullanılacağı belirtilmeli, tezin konusuna göre araştırmanın nasıl yapılacağı,

araştırmanın izlediği safhalar, hangi araç ve materyallerin kullanılacağı, yeri ve zamanı

da açıklanmalıdır. Ayrıca özellikle saha araştırmalarında seçilen veri toplama teknikleri

ve araştırmanın kapsadığı alan (nicel yöntemde evren-örneklem, nitel yöntemde

incelenen tipik durum) hakkında bilgi verilmeli, araştırmanın safhaları ve süresi de

belirtilmelidir. Araştırma süresi ile ilgili ayrıntılı bilgiler ‘3.8. Çalışma Takvimi’ başlığı

altında verilmiştir


Son Eklenen İçerikler