Tez Çalışmasının Kısımları

lisans tezi, lisans bitirme tezi, bitirme tezi örnek, bitirme projesi, bitirme ödevi, tez örnekleri, bitirme projesi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi örnek, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezleri, bitirme ödevi, lisans bitirme tezi, lisans tezi, tez örnekleri,

4.1.Ön Kısım

Tezin metin bölümünden önce, tez ile ilgili açıklayıcı bilgileri içeren ön kısımda yer

alan sayfalar aşağıda açıklanmıştır.

4.1.1.Dış Kapak

Tezlerin kapağında sırasıyla enstitü adı, tez adı, tezi hazırlayan, tez danışmanı, tezin

yapıldığı anabilim/anasanat dalı, programı (yüksek lisans, doktora), tarihi ve ili yer alır.

Dış kapak düzenlenirken ‘Tezin Adı’ ile ‘Anabilim/Anasanat Dalı ve Programı’

ifadeleri ayrıca yazılmaz. Tezin adının tamamı büyük harflerle yazılır. Kapak ile ilgili

bilgiler EK 12’deki gibi düzenlenir.

4.1.2.Boş Sayfa

Tez ciltlenirken dış kapaktan sonra, iç kapaktan önce yer alan numarasız sayfadır.

4.1.3.İç Kapak Sayfası

Bu sayfa dış kapak kompozisyonunda düzenlenerek boş sayfadan hemen sonra konulur.

Eğer tez bir kuruluş tarafından desteklenmiş ise kuruluş ile ilgili açıklama, tarih ve il

adından önce yer alır. Kuruluş ile ilgili açıklama 12, Anabilim/Anasanat Dalı ve

Programı 14, diğer kısımlar 16 punto ile yazılır (EK 13.A ve EK 13.B). Belirtilen yazı

büyüklükleri, yazı tipi olarak Times New Roman seçildiği varsayılarak verilmiştir.

Farklı bir yazı tipi seçilmiş ise, oranlama yapılarak uygun büyüklükler seçilmelidir.

4.1.4. Bilimsel Etiğe Uygunluk Sayfası

Çalışmanın bilimsel etik kurallarına uygun olarak hazırlandığını taahhüt eden bir metni

içeren sayfadır (EK 14).15

4.1.5.Yönergeye Uygunluk Sayfası

Çalışmanın Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Tez Önerisi ve Tez Yazma Yönergesine

uygun olarak hazırlandığını taahhüt eden bir metni içeren sayfadır (EK 15).

4.1.6.Kabul ve Onay Sayfası

Tez savunma sınavı jürisinin tezin kabulünü ve ilgili enstitü müdürünün onayını

gösteren sayfadır (EK 16.A ve EK 16.B).

4.1.7.Önsöz ve/veya Teşekkür

Önsözde, tez çalışmasının amacı ve bölümleri hakkında kısa bilgi verilerek çalışmaya

katkısı olan kişi ve kuruluşlara teşekkür edilir. Önsöz iki sayfayı geçmemelidir.

Sağlık ve Fen Bilimlerinde ise, ‘Önsöz’ yerine, çalışmanın yürütülmesi ve tezin

düzenlenmesi sırasında yardımı görülen, katkısı bulunan kişiler ve kuruluşlara teşekkür

amacı ile düzenlenen teşekkür sayfası yer alır (EK 17).


Son Eklenen İçerikler