Tez Çalışması Özet Kısmı

lisans tezi, lisans bitirme tezi, bitirme tezi örnek, bitirme projesi, bitirme ödevi, tez örnekleri, bitirme projesi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi örnek, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezleri, bitirme ödevi, lisans bitirme tezi, lisans tezi, tez örnekleri,

Kısa özet (abstract), tez hakkında ‘Ne, Niçin, Nasıl’ sorularına cevap veren ve ulaşılan

sonucu gösteren kısa bir tanıtımdır. Burada, ilgisiz ayrıntıları vermekten kaçınılmalı;

sadece tez konusunun özünü oluşturan araştırma problemi (Ne), bu problemin hangi

amaçla seçildiği (Niçin) ve izlenilen yöntem ya da yöntemler (Nasıl), bulgular ve

sonuçlara yer verilmelidir.

Kısa özet, tez hakkında okuyucunun yapacağı ilk değerlendirme için bir sunum olması

kadar, indeks taramaları için de ana malzemedir. Bu bakımdan ‘kısa özet’ titizlikle

hazırlanır.

Yüksek lisans ve doktora tezlerinde kısa özet, A4 boyutunda 16.0 x 24.0 cm2

lik alanın

dışına taşmayacak şekilde bir sayfayı aşmayacak biçimde, 250–300 kelimeyi geçmeyen

uzunlukta, metin içindeki harf tipi ve büyüklüğü ile yazılır.16

Kısa özetin bir kaynağa veya indekse alınacağı düşünülerek; kısa özet sayfasında tez

başlığı, tezi hazırlayanın adı ve soyadı, üniversite ve enstitü adları, tezin sunulduğu

anabilim/anasanat dalı, programın türü (yüksek lisans veya doktora), yılı, danışmanın

unvanı, adı ve soyadı belirtilmelidir. Kısa özetin altına koyu renkle yazılan ‘Anahtar

Kelimeler’ ibaresinin devamında tezde işlenilen ana temaları belirten, tez konusunda

önem arz eden 3‐5 anahtar kelime yazılır.

Tezlerin başlıkları ve kısa özet (abstract) sayfaları YÖK Dokümantasyon Merkezi

tarafından Tez Veri Tabanının taranabilir alanlarına yüklendiğinden bu gibi metin

alanlarında italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller,

semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript), Yunan harfleri veya diğer standart

olmayan simge veya karakterler kullanılmamalıdır (EK 18.A).


Son Eklenen İçerikler