Türk Vergi Sistemi Tez Örnekleri

aöf para teorisi ve politikası, para teorisi ve politikası çıkmış sorular, para teorisi ve politikası ders notları, para teorisi ve politikası soruları, açık öğretim çıkmış sorular, açık öğretim fakültesi işletme çıkmış sorular, açık öğretim çıkan sorular, açık öğretim fakültesi işletme, açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi, eğitim tezleri, açık öğretim çıkmış soruları, işletme tez konuları,

Advalorem vergi esasına göre vergilendirme, ithal edilen maldan alınan Gümrük Vergisi’nin malın değerine göre belirlenmesidir. Örneğin televizyonun ithal fiyatı üzerinden %50 Gümrük Vergisi alınması ad valorem nitelikte bir vergidir. Ad valorem vergiler malın değeri yerine ağırlığını, fizik özelliklerini ve diğer miktar ölçülerini temel alan spesifik gümrük vergilerinin tam karşıtı bir sistemdir. Örneğin ithal edilen her bir televizyon için 50 YTL Gümrük Vergisi alınması spesifik vergilere bir örnek oluşturur. 

Ad valorem tarife sisteminde bütün mal çeşitlerine tek bir vergi oranı uygulanmaz. Örneğin fiyatı aynı olan bir kamyon ile bir traktörün Gümrük Vergileri farklı olabilir. Ad valorem gümrük vergilerinin tercih edilmesinin nedenleri şöyle sıralanır: 

a)Ad valorem sisteminde vergi geliri ithal malın değerine bağlı olduğu için mal fiyatlarındaki artış devlet gelirini olumlu yönde etkiler

b)Malın kalitesi ve fiyatı arasında ilişki bulunduğundan bu sistem vergi adaletine daha uygun görünmektedir.

c)  Ad valorem sistem yerli ürünlerin hangi ölçüde korunduğunu hesaplamak ve gümrük veriminin korumacı fonksiyonunu ölçme olanağını kolaşlaştırmaktadır.


Son Eklenen İçerikler