Antitröst Şablonları

Antitröst Şablonları, Anti Tröst Politikaları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi kapak, bitirme tezi önsöz örnekleri, bitirme tezi önsöz örneği, bitirme tezi sunum örnekleri, bitirme tezi önsöz, bitirme tezi teşekkür yazısı, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi kapak, bitirme tezi önsöz örnekleri, bitirme tezi önsöz örneği, bitirme tezi sunum örnekleri, bitirme tezi önsöz, bitirme tezi teşekkür yazısı, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme tezi arama, bitirme tezi abstract, bitirme tezi anket örnekleri, bitirme tezi alma şartları, bitirme tezi android, bitirme tezi almanca, bitirme tezi ara raporu, bitirme tezi amacı, bitirme tezi animasyon, bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı, bitirme tezi bilgisayar mühendisliği, bitirme tezi bilgi üniversitesi, bitirme tezi bilgi, bitirme tezi başlıkları, bitirme tezi beden eğitimi, bilgi ünv bitirme tezi, bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği, bitirme tezi sonuç bölümü, bitirme tezi konuları biyoloji, bitirme tezi konuları bilgisayar mühendisliği, bitirme tezi cv,

Tröstlere engel olmak ya da bunların neden oldukları zararları azaltmak amacı güden bir politikadır. Ondokuzuncu yüzyıl sonlarında sınai kapitalizmin hızla gelişmesi, 1872’den başlayarak önce Amerika Birleşik Devletleri’nde ve sonraları Avrupa ülkelerinde tröst ve kartel gibi dev kuruluşların ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

Tröstlerin piyasada yarattıkları tekel, eski pay sahiplerine ya da kurucu üyelere sağladıkları ek çıkarlar ve giriştikleri yasadışı hareketler antitröst politikaların doğmasına neden olmuştur. 

2. Dünya Savaşı’ndan sonra rekabetin sınırlanmasını önlemeye yönelik hükümlerin, bazı ülkelerin yasalarında ve uluslar arası anlaşmalarda yer almasıyla Avrupa’da antitröst yasaları önem kazandı. Avrupa Toplulukları Komisyonu üye ülkelerde etkinlik gösteren şirketlerin tekelci uygulamaları konusunda 1957 tarihli Roma anlaşmasının haksız rekabete ilişkin maddelerine dayanarak karar verme yetkisine sahiptir. ABD’deki önemli antitröst yasalarından biri 1914 tarihli Clayton yasasıdır


Son Eklenen İçerikler