bitirme tezi başlamasidirufkunu görmesine büyük bir etkendir.bitirme tezi öğrencinin ders almanın yanısıra hayatinin dersidir. bitirme tezi dersten çok yaşamanin yoludur. bitirme tezi öğrencinin hayata başlamasidir. bitirme tezi öğrencinin yardimçi ders gibidir.bitirme tezi öğrenmenin yanında hayat a yol klavuzudur.

Son Eklenen İçerikler