Lisans Tamamlama Tezi

PPP, SPMA, FLMA, RID, Birim Kök, Eşbütünleşme, Nominal Döviz Kuru, Para Politikası, Türkiye Ekonomisi

1970’li yıllardan bu yana dalgalı döviz kuru sistemine geçilmesiyle dünya finans piyasalarındaki en önemli gelişmelerden biri olan finansal sermaye hareketlerindeki kısıtlamaların kaldırılmasına paralel olarak döviz kuru belirleme sorunu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda Satınalma Gücü Paritesi (PPP) ve Mundell Fleming (MF) modeline ek olarak Sabit Fiyat Varsayımı ile Parasalcı Yaklaşım (SPMA), Esnek Fiyat Varsayımı ile Parasalcı Yaklaşım (FLMA) ve Hibrit Yaklaşımı (RID) modelleri analiz edilecektir. Bu çalışmada 1990:Q1 – 2010:Q2 dönemine ait üçer aylık verilerle birim kök, eşbütünleşme ve hata düzeltme modeli kullanılarak döviz kuru belirleme modellerinin Türkiye ekonomisi üzerine uygulanabilirliliğinin test edilmesi amaçlanmıştır. Ek olarak, kura etki eden başlıca makroekonomik değişkenlerin neler olduğu sorusuna da cevap aranmaktadır. İncelenen dönem itibariyle ele alınan modellerde tam anlamıyla bir uyum sağlanamamıştır. Fakat genel itibariyle modellerde para arzı farklılığı anlamlı bulunmuştur. Diğer taraftan, SPMA yaklaşımını test eden modellerde yurtiçi kısa dönem faiz oranı ve faiz oranı farklılığı anlamlı bulunurken, Hibrit Yaklaşımını test eden modellerde gelir farklılığı anlamlı çıkmıştır. Bulunan sonuçlara göre dışa açılmayı takiben finansal liberilizasyon sonrası döviz kurlarının belirlenmesinde uluslararası piyasalar ve makroekonomik değişkenlerin etkili olmasıyla merkezi otoritenin kur belirleme yönündeki rolünün zayıfladığı görülmektedir.

Son Eklenen İçerikler