Lisans Tamamlama Tezi

Gümrük Birliği, Avrupa Birliği, Sanayi Sektörü, Yasal Ve Kurumsal Değişiklikler, Üçüncü Ülkeler.

Türkiye ekonomisinde son yıllarda yaşanan en önemli gelişmelerden biri Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması’nın imzalanmasıdır. 1995 yılında imzalanıp 1996 yılından itibaren yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması, Türkiye’nin ticaret politikasından, sanayi ve rekabet politikasına uzanan birçok alanda politika değişikliklerine yol açmış ve yalnızca Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini değil, aynı zamanda üçüncü ülkelerle olan ilişkilerini de etkileyen geniş bir alana yayılmıştır. Bununla birlikte, Avrupa Birliği’ne tam üye olmadan Gümrük Birliği Anlaşması imzalayan tek ülke Türkiye’dir. Bu yönüyle Gümrük Birliği bir bütünleşme anlaşması olmanın yanında Türkiye’nin karar alma süreçlerini etkileyen bir olgudur. Türkiye, Gümrük Birliği’nin kapsamına giren konularda Avrupa Birliği’nin, Türkiye’nin temsil edilmediği organlarında, aldığı bütün kararlara uymakla yükümlüdür. Gümrük Birliği esas itibariyle sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Bu da sanayi sektöründe Gümrük Birliği çerçevesinde şekillenen yapısal, yasal ve kurumsal değişikliklerin yaşandığı yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur.

Son Eklenen İçerikler