Merkez Bankası Bağımsızlığı Tezi

Para Politikası, Zamansal Tutarsızlık, Güvenilirlik, Merkez Bankası Bağımsızlığı, Parasal Hedefleme, Döviz Kuru Hedeflemesi, Enflasyon Hedeflemesi
Ekonomi literatüründe tartışılan konulardan biri, Avrupa Birliği’ nden Türkiye’ ye sağlanan mali yardımların yeterli düzeyde olup olmadığı ve sağlanan bu mali yardımlardan Türkiye’ nin ne derecede yararlanabildiğidir. 

Konu ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, AB’ den sağlanan mali yardımların Ankara Anlaşması (1963)’ nın yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar geçen süre içerisinde yapısının ve kullanım şeklinin taraflar arasındaki ilişkiye paralel olarak değişme gösterdiği ve söz konusu yardımların diğer ülkelere yapılan yardımlarla karşılaştırıldığında eşit ve yeterli düzeyde olmadığı saptanmıştır. Buradan hareketle ülkemizin AB’ den geçmişten günümüze kadarki süreçte sağladığı mali destek, Türkiye’ nin bu mali desteklerden ne ölçüde yaralandığı ve yaralanabileceği, güncel kaynakları ve mali desteklerin kullanımı ile ilgili Türkiye’ de nasıl bir yapılanmanın oluşturulduğu incelenmiş ve çıkan sonuç yorumlanmıştır.

Son Eklenen İçerikler