İktisat Tez Ödevi

Dersler

Ders tanıtım bilgilerin görmek için ders ya da şube adını tıklayınız

iktisat tez konuları,  iktisat tezleri,  iktisat tez örnekleri,  iktisat tez konusu,  iktisat tezsiz yüksek lisans,  iktisat tezli yüksek lisans,  iktisat tez,  iktisat tezler,  iktisat tez ödevleri,  iktisat tez çalışmaları ,  iktisat tez konuları,  iktisat tez örnekleri,  iktisat tez konusu,  iktisat tez,  iktisat tez ödevleri,  iktisat tez çalışmaları,  iktisat tez arşivi,  iktisat tez ödevi,  iktisat tez örneği,  ekonomi tez konuları,  iktisat tez arşivi,  iktisat alanında tez konuları,  iktisat alanında tezler,  ekonomi alanında tez konuları,  özel ders,  bitirme tezi,

1. Yarıyıl
Kod Ders Adı ve Şubeler Saat ECTS Kredisi
HUK153Hukukun Temel Kavramları 2+0     3,0 
İKT153Genel İktisat I 3+0     4,5 
İKT153 (İng)Economics I (Genel İktisat I) 3+0     4,5 
İŞL101Genel İşletme 3+0     4,5 
İŞL101 (İng)Introduction to Business (Genel İşletme) 3+0     4,5 
MAT129Matematik I 2+0     4,0 
MUH151Genel Muhasebe 3+0     4,5 
SHU101Sivil Havacılığa Giriş 2+0     3,5 
SHU101 (İng)Introduction to Civil Aviation (Sivil Havacılığa Giriş) 2+0     3,5 
TÜR103Türk Dili 4+0     4,0 
Seçmeli Dersler
BEÖ155Beden Eğitimi 2+0     2,0 
KÜL199Kültürel Etkinlikler 0+2     2,0 
MÜZ155Türk Halk Müziği 2+0     2,0 
MÜZ157Türk Sanat Müziği 2+0     2,0 
SAN155Salon Dansları 0+2     2,0 
SNT155Sanat Tarihi 2+0     2,0 
SOS155Halk Dansları 2+0     2,0 
2. Yarıyıl
Kod Ders Adı ve Şubeler Saat ECTS Kredisi
BİL151Temel Bilgi Teknolojisi 2+2     5,0 
İKT154Genel İktisat II 3+0     4,5 
İKT154 (İng)Economics II (Genel İktisat II) 3+0     4,5 
MAT172Matematik II 2+0     3,0 
SHU102Meteoroloji 3+0     5,5 
SHU103Uçuş Teorisi 2+0     3,5 
SHU103 (İng)Flight Theory (Uçuş Teorisi) 2+0     3,5 
SHU108Hava Taşımacılığı 3+0     4,5 
SHU108 (İng)Air Transportation (Hava Taşımacılığı) 3+0     4,5 
SHU205İşletme İstatistiği 3+0     4,0 
3. Yarıyıl
Kod Ders Adı ve Şubeler Saat ECTS Kredisi
HUK154Ticaret Hukuku 2+0     3,0 
İŞL102Yönetim ve Organizasyon 3+0     4,0 
İŞL102 (İng)Management and Organization (Yönetim ve Organizasyon) 3+0     4,0 
SHU201Seyrüsefer ve Yardımcıları 3+0     4,5 
SHU213Uçuş Harekat 3+0     4,5 
SHU215Havaalanı Faaliyetleri ve Donanımı 3+0     5,5 
SOS107Davranış Bilimleri 2+0     3,0 
SOS107 (İng)Behavioral Sciences (Davranış Bilimleri) 2+0     3,0 
TAR253Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Yıllık) 2+0     2,0 
Seçmeli Dersler
HYO451Genel Havacılık 3+0     3,5 
RSM212Temel Resim Eğitimi 3+0     3,5 
THU203Topluma Hizmet Uygulamaları [A] [B] [C] 0+2     3,0 
4. Yarıyıl
Kod Ders Adı ve Şubeler Saat ECTS Kredisi
PLT233Uçuş Performans 2+0     2,0 
PLT233 (İng)Flight Performance (Uçuş Performans) 2+0     2,0 
SHU212Harekat Performans [A] [B] 3+0     4,5 
SHU224Yer Hizmetleri 3+0     4,5 
SHU226Yolcu Hizmetleri 3+0     5,0 
SHU228Tehlikeli Maddeler [A] [B] 3+0     5,0 
SHU230Havacılık Güvenliği 2+0     3,0 
TAR253Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Yıllık) 2+0     2,0 
Seçmeli Dersler

iktisat tez konuları,  iktisat tezleri,  iktisat tez örnekleri,  iktisat tez konusu,  iktisat tezsiz yüksek lisans,  iktisat tezli yüksek lisans,  iktisat tez,  iktisat tezler,  iktisat tez ödevleri,  iktisat tez çalışmaları ,  iktisat tez konuları,  iktisat tez örnekleri,  iktisat tez konusu,  iktisat tez,  iktisat tez ödevleri,  iktisat tez çalışmaları,  iktisat tez arşivi,  iktisat tez ödevi,  iktisat tez örneği,  ekonomi tez konuları,  iktisat tez arşivi,  iktisat alanında tez konuları,  iktisat alanında tezler,  ekonomi alanında tez konuları,  özel ders,  bitirme tezi,

SHU222CRS Uygulamaları 3+0     4,0 
SHU232Hava Kargo 3+0     4,0 
THU203Topluma Hizmet Uygulamaları [A] [B] 0+2     3,0 
5. Yarıyıl
Kod Ders Adı ve Şubeler Saat ECTS Kredisi
FİN202İşletmelerde Finansal Yönetim 3+0     4,5 
HUK252İş Hukuku 2+0     2,5 
İNG307 (İng)Aviation English I (Havacılık İngilizcesi I) 4+0     5,0 
İŞL301İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0     4,0 
MUH240Maliyet ve Yönetim Muhasebesi 4+0     5,0 
PZL302Pazarlama Yönetimi 3+0     4,5 
PZL302 (İng)Marketing Management (Pazarlama Yönetimi) 3+0     4,5 
SHU301Hizmet İşletmelerinde Üretim Yönetimi 3+0     4,5 
6. Yarıyıl
Kod Ders Adı ve Şubeler Saat ECTS Kredisi
iktisat tez konuları,  iktisat tezleri,  iktisat tez örnekleri,  iktisat tez konusu,  iktisat tezsiz yüksek lisans,  iktisat tezli yüksek lisans,  iktisat tez,  iktisat tezler,  iktisat tez ödevleri,  iktisat tez çalışmaları ,  iktisat tez konuları,  iktisat tez örnekleri,  iktisat tez konusu,  iktisat tez,  iktisat tez ödevleri,  iktisat tez çalışmaları,  iktisat tez arşivi,  iktisat tez ödevi,  iktisat tez örneği,  ekonomi tez konuları,  iktisat tez arşivi,  iktisat alanında tez konuları,  iktisat alanında tezler,  ekonomi alanında tez konuları,  özel ders,  bitirme tezi,
İNG308 (İng)Aviation English II (Havacılık İngilizcesi II) 4+0     5,0 
İŞL417Yönetim Bilgi Sistemi 3+0     4,5 
MUH302Mali Raporlar Analizi 3+0     4,5 
SHU302Havayolu Yönetimi 3+0     4,5 
SHU302 (İng)Airline Management (Havayolu Yönetimi) 3+0     4,5 
SHU304Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri 3+0     4,5 
SOS312Örgütsel Davranış 3+0     4,5 
Seçmeli Dersler
HYO303Model Uçak Yapımı 1+2     3,0 
HYO303 (İng)Model Aircraft Constmetion (Model Uçak Yapımı) 1+2     3,0 
SHU234Uçuş Planlama ve İzleme 3+0     4,0 
SHU308Havacılık Etiği 2+0     3,0 
SHU308 (İng)Aviation Ethics (Havacılık Etiği) 2+0     3,0 
7. Yarıyıl
Kod Ders Adı ve Şubeler Saat ECTS Kredisi
MLY205Kamu Maliyesi 3+0     4,5 
NÜM305Nicel Yöntemler 3+0     4,5 
NÜM305 (İng)Quantitative Methods (Nicel Yöntemler) 3+0     4,5 
SHU403Havacılık İşletmelerinde Finansman 3+0     4,5 
SHU404Havaalanı Yönetimi 3+0     4,5 
SHU405Havacılık Emniyeti 3+0     4,5 
SHU405 (İng)Aviation Safety (Havacılık Emniyeti) 3+0     4,5 
SHU409Kurumsal Kaynak Yönetimi 3+0     4,5 
SHU409 (İng)Enterprise Resource Management (Kurumsal Kaynak Yönetimi) 3+0     4,5 
SHU498Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Uygulamaları
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] 
0+0     6,0 
Seçmeli Dersler
İKT420Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri 2+0     3,0 
İKT428Hava Ulaştırma Ekonomisi 2+0     3,0 
İŞL352Örgütsel İletişim 2+0     3,0 
İŞL406Stratejik Yönetim 3+0     4,5 
8. Yarıyıl
Kod Ders Adı ve Şubeler

iktisat tez konuları,  iktisat tezleri,  iktisat tez örnekleri,  iktisat tez konusu,  iktisat tezsiz yüksek lisans,  iktisat tezli yüksek lisans,  iktisat tez,  iktisat tezler,  iktisat tez ödevleri,  iktisat tez çalışmaları ,  iktisat tez konuları,  iktisat tez örnekleri,  iktisat tez konusu,  iktisat tez,  iktisat tez ödevleri,  iktisat tez çalışmaları,  iktisat tez arşivi,  iktisat tez ödevi,  iktisat tez örneği,  ekonomi tez konuları,  iktisat tez arşivi,  iktisat alanında tez konuları,  iktisat alanında tezler,  ekonomi alanında tez konuları,  özel ders,  bitirme tezi,

 Saat ECTS Kredisi
HUK418Hava Hukuku 2+0     2,5 
PZL210Müşteri İlişkileri 2+0     3,0 
PZL210 (İng)Customer Relations (Müşteri İlişkileri) 2+0     3,0 
PZL410Havayolu Pazarlaması 2+0     3,0 
SHU412Havayolu Filo Planlaması 2+0     3,0 
SHU416Havaaracı Bakım Yönetimi 2+0     3,0 
SHU416 (İng)Aircraft Maintenance Manangement 2+0     3,0 
SHU426Ulaştırma Politikaları 2+0     3,5 
SHU428 (İng)Logistics Management (Lojistik Yönetimi) 2+0     3,0 
SHU498Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Uygulamaları
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] 
0+0     6,0 
Seçmeli Dersler

iktisat tez konuları,  iktisat tezleri,  iktisat tez örnekleri,  iktisat tez konusu,  iktisat tezsiz yüksek lisans,  iktisat tezli yüksek lisans,  iktisat tez,  iktisat tezler,  iktisat tez ödevleri,  iktisat tez çalışmaları ,  iktisat tez konuları,  iktisat tez örnekleri,  iktisat tez konusu,  iktisat tez,  iktisat tez ödevleri,  iktisat tez çalışmaları,  iktisat tez arşivi,  iktisat tez ödevi,  iktisat tez örneği,  ekonomi tez konuları,  iktisat tez arşivi,  iktisat alanında tez konuları,  iktisat alanında tezler,  ekonomi alanında tez konuları,  özel ders,  bitirme tezi,

HYO409 (İng)Case Studies in Aviation Safety (Hav.Emn.Örn.Oly.) 2+0     3,0 
SHU428Lojistik Yönetimi 2+0     3,0 
SHU430Proje Yönetimi 2+0     3,5 
SHU430 (İng)Project Management (Proje Yönetimi) 2+0     3,5 
SHU432Yenilik Yönetimi 2+0     3,5 

Son Eklenen İçerikler