Sağlık Harcamaları Tezsiz Yüksek Lisans

Sağlık, Kişi Başı Gelir, Sağlık harcamaları, Büyüme, İlaç harcamaları.

Bu çalışmada sağlık kavramı ve sağlık hizmeti hakkında genel bilgiler verilmiş, günümüzde gelişmiş toplumlarda giderek önem kazanan sağlık ekonomisi hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Çalışmada aynı zamanda Sağlık Harcamaları ile Ekonomik Büyüme arasındaki ilişki incelenmiş, bu inceleme yapılırken Ekonomik gösterge olarak Kişi Başına Düsen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (KBDGSYİH), Temel Sağlık Göstergeleri olarak Bebek-çocuk Ölüm Hızı, Doğumda Yaşam Beklentisi, Kaba Ölüm Oranı, göstergeleri kullanılmıştır. Bu çerçevede 1994-2004 yılları arasında Türkiye’nin KBDGSYİH’sı ile, Türkiye’nin temel sağlık göstergelerindeki değişimler birlikte değerlendirilmiştir. Temel sağlık göstergelerinde ilerleme kaydedebilmek için gerçekleştirilen sağlık harcamalarının yapısının belirlenmesi ve bu harcamaları etkileyen faktörlerin tespit edilmesi önem arz etmektedir. Bir ülkenin sağlık harcamalarının yapısı ortaya konarken sağlık sistemlerinin belirleyici unsur olması sebebiyle, çalışmada öncelikle Türkiye’nin sağlık sistemi hakkında bilgi verilmiş daha sonra sistem içerisinde gerçekleştirilen toplam sağlık harcamaları ortaya konmuştur. Türkiye’nin sağlık harcamaları yapısı incelendiğinde gerçekleşen harcamalar içerisinde en büyük payın ilaç harcamalarına ait olduğu saptanmış, bu yüzden ilaç harcamalarının altında yatan nedenler ulaşılan veriler ışığında tartışılmıştır. Çalışma kapsamında Türkiye sağlık ve ilaç harcamalarının büyük bir bölümünü gerçekleştiren sosyal güvenlik kurumları incelenmiş, sağlık ve ilaç harcamaları 1998-2005 yılları esas alınarak ayrıntılı veri setleri ile ortaya konmuştur. Çalışmada ayrıca OECD ülkeleri sağlık ve ilaç harcamaları incelenerek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ile ilişkilendirilmiş ve sağlık harcamaları bakımından Türkiye ile karşılaştırılmıştır.

Son Eklenen İçerikler