Bitirme Yüksek Lisans Tezi

Zerdüştilik, Zerdüşt, İran, Din, Avesta, Gatha

Zerdüşt’ün reformuyla Doğu İran’da doğan, gelişen ve Tek tanrılı dinler arasında yer alan Zerdüştilik 3000 yıllı aşkın geçmişiyle İran, Ortadoğu ve Orta Asya’nın dini, kültürel ve sosyal yapısında etkili olan bir dindir. M.Ö.500-M.S.700'lü yıllar arasında İran’da baskın ve evrensel bir din haline gelen Zerdüştilik Sasanilerin resmi dini haline gelip İran siyasal anlayışını etkiledi.
İnanç, ibadet, ahlak konularında ilahi kökenli dinlere benzeyen Zerdüştilik uzun tarihi süreçte çeşitli biçimlere dönüşerek, monoteist yapısı, düalist anlayışı ve muhafazakâr geleneğiyle varlığını günümüze kadar sürdürdü.
Zerdüştilik eski Aryanlar döneminden kalma çiftçilik, tarım ve göçebelik dönemi geleneklerini taşımakta, kendine özgü, teoloji, eskatoloji, felsefi, ve ahlak anlayışıyla dikkat çekmektedir.
Sasanilerin İslam orduları tarafından yıkılmasından sonra İran'ın İslamlaşması hızlandı. Gerileme sürecine giren Zerdüştilik milli bir dine dönüşerek varlığını İran ve Hindistan’da devam ettirdi.
Günümüz İran’ında Zerdüştilik Müslüman-Şiiler tarafından Ehli Kitap statüsünde kabul edilmekte, resmi dinler arasında yer almaktadır. İran Zerdüştileri İran’ın kadim unsuru ve İranlı kimliğiyle modern yaşam ve reformist din anlayışıyla toplumsal hayatta yerini almaktadırlar.

Son Eklenen İçerikler