Tez Örnekleri

Aile, Yetişkin Eğitimi, Yetişkin Din Eğitimi, Psikolojik Danışma,
Dinî Danışma ve Rehberlik

Bu çalışma ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Adana Aile İrşat ve Rehberlik
Bürosunun yetişkin din eğitimine katkısını incelemeye çalıştık. Bu çerçevede 2008-
2009 yıllarında büroya iletilen sorular ile sorulara verilen cevapları içeren danışılan ve
kayıt altına alınan karteksler içerisinden 500 tanesi üzerinde yaptığımız
değerlendirmede her ana başlık altında çarpıcı bulduğumuz karteksleri örnek olarak
verdik.
Tespitlerimize göre bürodan hizmet alma şekli bakımından en sık görüşme şekli
olarak % 66,8 oranıyla telefonla görüşme tercih edilmiştir. Büroya en çok başvuranlar
cinsiyet bakımından % 97,4 ile bayanlardan oluşmaktadır. Bürodan daha çok 20-59 yaş
arası bireyler dinî danışma ve rehberlik hizmeti almıştır. Büroya danışanların
mesleklerine baktığımızda ise % 60,8 ile ev hanımlarının çoğunlukta olduğunu
görmekteyiz. Büroya danışanlar, medeni durumları bakımından incelendiğinde evlilerin
oranının %80 olduğu ortaya çıkmıştır. Danışanların eğitim durumları göz önüne
alındığında % 36,2 ile ilkokul mezunlarının çoğunluğu teşkil ettiği ve büroya danışılan
soru ve sorunlar konularına göre tasnif edildiğinde ise % 25,4 ile birinci sırada fıkhi
soruların yer aldığı tespit edilmiştir.
Ayrıca büroda kayıt altına alınan kartekslerden elde ettiğimiz sonuca göre aile
kurumunun çok ciddi sarsıntı yaşadığını, aile bireyleri arasında anlaşmazlıkların,
kopmaların yaşandığı, aile içi geçimsizlik ve aile içi şiddetin de toplumumuzda
azımsanmayacak derecede olduğu tespit edilmiş ve bu kötü gidişata karşı başta resmî
kurumlar olmak üzere tüm sivil toplum örgütlerinin özveriyle çalışması gerektiği
kanaatine varılmıştır.

Son Eklenen İçerikler