Fizik Doktora Tez Örnekleri

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ  BÖLÜMÜ

fizik tez konuları, fizik tez örnekleri, fizik tez, fizik tez konusu, fizik tez çalışmaları, fizik tez indir, fizik tez ödevleri, fizik bölümü tez konuları, fizik tedavi tez konuları, fizik tezi,  fizik bölümü tez konuları,  fizik bitirme tezi,  fizik bölümü tez örnekleri,  fizik bölümü tez,  fizik bitirme tezi konuları,  fizik doktora yeterlilik soruları,  fizik doktora,  fizik doktora programları,  fizik doktora mülakat soruları,  fizik doktora yeterlilik sınav soruları,  fizik doktora yeterlilik sınavı soruları,  fizik doktora tezleri,  fizik doktora programı,  fizik doktora yeterlilik sınavı,  fizik doktora soruları,  özel ders,  bitirme tezi,
TÜRKÇE  EĞİTİM  PROGRAMI  DERSLERİ
(2009 ve eski kodlu öğrenciler için)
---------------------------------------------------------------
1.SINIF / 1. YARIYIL
Kod   Dersin Adı                              T-U  Kredi AKTS
MAT101   Matematik I                          4-2   5   8
KİM101   Temel Kimya I            2-2   3   4
FZM105   Fizik  I                4-2   5   8
FZM107   Fizikte Güncel Konular               0-2   1   3
FZM155   Fizik Lab. I                         0-4   2   4
YDİ101   Temel Yabancı  Dil I                 4-0   4   1
TDİ101   Türk Dili I                         2-0   2   1
ATA101   Atatürk İlke. ve  İnkılap Tarihi I   2-0   2   1
TOPLAM  26   24   30
1.SINIF / 2. YARIYIL
MAT102   Matematik II                         4-2   5   8
KİM102   Temel Kimya II          2-2   3   4
KİM152   Temel Kimya Lab.                     0-4   2   3
FZM106   Fizik II                4-2   5   8
FZM156   Fizik Lab. II                        0-4   2   4
YDİ102   Temel Yabancı  Dil II                 4-0   4   1
TDİ102   Türk Dili II                         2-0   2   1
ATA102   Atatürk İlke. ve İnkılap Tarihi II   2-0   2   1
ENF102(*)   Bilgisayara Giriş                 2-0   2   2
TOPLAM   28   25   30
2.SINIF / 3. YARIYIL
FZM201   Fizik Müh. Mat. Metodlar I            3-2   4   7
FZM203   Fizik III                           3-2   4   7
FZM205   Bilgisayar Programlama I             2-0   2   3
FZM207   Teknik Elektrik I                     3-0   3   5
FZM213   Mühendislik Çizimi                   2-2   3   3
FZM253   Fizik Lab. III                       0-4   2   4
YDİ201   Temel Yabancı  Dil III               4-0   4   1
TOPLAM   23   22   30
2.SINIF / 4. YARIYIL
FZM202   Fizik Müh. Mat. Metodlar II           3-2   4   7
FZM204   Modern Fizik                         3-0   3   6
FZM206   Bilgisayar Programlama II           2-0   2   3
FZM210   Dalgalar ve Optik                   4-0   4   6
FZM220   Malzeme Bilimine Giriş               3-0   3   3
FZM254   Fizik Lab. IV                         0-4   2   4
YDİ202   Temel Yabancı  Dil IV               4-0   4   1
TOPLAM   21   22   30
3.SINIF / 5. YARIYIL
FZM301   Elektromagnetizma                     2-2   3   6
FZM305   Kuantum Mekaniği I                    3-2   4   6
FZM307   Elektronik I                         3-0   3   6
FZM315   Analitik Mekanik I                   3-0   3   6
FZM333   Ekonomi                             3-0   3   3
FZM357   Elektronik Lab. I                     0-4   2   3
TOPLAM   22   18   30
3.SINIF / 6. YARIYIL
FZM302   Elektromanyetik Dalgalar ve Uyg.     2-2   3   7
FZM306   Kuantum Mekaniği II                   3-2   4   7
FZM316   Nükleer Fizik I                       3-0   3   5
FZM328   İstatistiksel Termodinamik           3-2   4   7
FZM356   Kuantum Fiziği Lab.                 0-4   2   4
TOPLAM   21   16   30
4.SINIF / 7. YARIYIL

fizik tez konuları, fizik tez örnekleri, fizik tez, fizik tez konusu, fizik tez çalışmaları, fizik tez indir, fizik tez ödevleri, fizik bölümü tez konuları, fizik tedavi tez konuları, fizik tezi,  fizik bölümü tez konuları,  fizik bitirme tezi,  fizik bölümü tez örnekleri,  fizik bölümü tez,  fizik bitirme tezi konuları,  fizik doktora yeterlilik soruları,  fizik doktora,  fizik doktora programları,  fizik doktora mülakat soruları,  fizik doktora yeterlilik sınav soruları,  fizik doktora yeterlilik sınavı soruları,  fizik doktora tezleri,  fizik doktora programı,  fizik doktora yeterlilik sınavı,  fizik doktora soruları,  özel ders,  bitirme tezi,
FZM403   Katıhal Fiziği I                     4-0   4   6
FZM421   Fizikte Bilgisayar Uygulamaları I    2-2   3   6
Seçmeli Ders                         3-0   3   6
Seçmeli Ders                          3-0   3   6
Seçmeli Ders                        3-0   3   6
TOPLAM   17   16   30
4.SINIF / 8. YARIYIL
FZM408   Spektral Analiz Yöntemleri           3-0   3   6
FZM452   Fizik Müh. Araştırma Teknikleri      0-6   3   6
Seçmeli Ders                         3-0   3   6
Seçmeli Ders                         3-0   3   6
Seçmeli Ders                         3-0   3   6
TOPLAM  18   15   30
(*) ENF102 dersi sadece 2008-2009 kodlu öğrenciler için zorunludur.
MEZUNİYET KRİTERLERİ

fizik tez konuları, fizik tez örnekleri, fizik tez, fizik tez konusu, fizik tez çalışmaları, fizik tez indir, fizik tez ödevleri, fizik bölümü tez konuları, fizik tedavi tez konuları, fizik tezi,  fizik bölümü tez konuları,  fizik bitirme tezi,  fizik bölümü tez örnekleri,  fizik bölümü tez,  fizik bitirme tezi konuları,  fizik doktora yeterlilik soruları,  fizik doktora,  fizik doktora programları,  fizik doktora mülakat soruları,  fizik doktora yeterlilik sınav soruları,  fizik doktora yeterlilik sınavı soruları,  fizik doktora tezleri,  fizik doktora programı,  fizik doktora yeterlilik sınavı,  fizik doktora soruları,  özel ders,  bitirme tezi,---------------------------------------------------------------Kod       ZORUNLU   SEÇMELİ (*)   5 ı   MEZ. KREDİSİ
2003-2007   116      18           24      158
2008-2009   118      18           24       160
(*) En az 12 kredisi TEKNİK SEÇMELİ ders olmalıdır.===============================================================
FİZİK MÜHENDİSLİĞİ  BÖLÜMÜ %30 İNGİLİZCE  EĞİTİM  PROGRAMI  DERSLERİ
(2010 ve yeni kodlu öğrenciler için)
---------------------------------------------------------------
1.SINIF / 1. YARIYIL
Kod  Dersin Adı  T-U  Kredi AKTS
MAT101  Matematik I  4-2  5  8
KİM101  Temel Kimya I  2-2  3  4
FZM105  Fizik  I  4-2  5  8
FZM155  Fizik Lab. I  0-4  2  4
ENG101  İng. Okuma ve Yazma Becerisinin Geliş. I 2-0  2  1
TDİ101  Türk Dili I  2-0  2  1
ATA101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  2-0  2  1
BİT101  Temel Bilgisayar Bilimleri I  0-4  2  2
HYK101  Heykel  0-2  -  1
BED105  Beden Eğitimi  0-2  -  1
GUS107  Resim  0-2  -  1
GUS109  Müzik  0-2  -  1
TOPLAM  30  23  30
1.SINIF / 2. YARIYIL

fizik tez konuları, fizik tez örnekleri, fizik tez, fizik tez konusu, fizik tez çalışmaları, fizik tez indir, fizik tez ödevleri, fizik bölümü tez konuları, fizik tedavi tez konuları, fizik tezi,  fizik bölümü tez konuları,  fizik bitirme tezi,  fizik bölümü tez örnekleri,  fizik bölümü tez,  fizik bitirme tezi konuları,  fizik doktora yeterlilik soruları,  fizik doktora,  fizik doktora programları,  fizik doktora mülakat soruları,  fizik doktora yeterlilik sınav soruları,  fizik doktora yeterlilik sınavı soruları,  fizik doktora tezleri,  fizik doktora programı,  fizik doktora yeterlilik sınavı,  fizik doktora soruları,  özel ders,  bitirme tezi,
MAT102  Matematik II  4-2  5  8
KİM102  Temel Kimya II  2-2  3  4
KİM152  Temel Kimya Lab.  0-4  2  3
FZM106  Fizik II  4-2  5  8
FZM156  Fizik Lab. II  0-4  2  4
ENG102  İng. Okuma ve Yazma Becerisinin Geliş.II 2-0  2  1
TDİ102  Türk Dili II  2-0  2  1
ATA102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  2-0  2  1
TOPLAM  30  23  30
2.SINIF / 3. YARIYIL
PHY201  Fizik Müh. Matematik  Metodlar I  3-2  4  7
PHY203  Fizik III  3-2  4  7
FZM205  Bilgisayar Programlama I  2-0  2  3
FZM207  Teknik Elektrik I  3-0  3  5
FZM213  Mühendislik Çizimi  2-2  3  3
FZM253  Fizik Lab. III  0-4  2  4
ENG201  İng. İleri Okuma ve İletişim TeknikleriI 2-0  2  1
TOPLAM  25  20  30
2.SINIF / 4. YARIYIL
PHY202  Fizik Müh. Matematik  Metodlar II  3-2  4  7
PHY204  Modern Fizik  3-0  3  6
FZM206  Bilgisayar Programlama II  2-0  2  3
FZM210  Dalgalar ve Optik  4-0  4  6
FZM220  Malzeme Bilimine Giriş  3-0  3  3
FZM254  Fizik Lab. IV  0-4  2  4
ENG202  İng. İleri Okuma ve İletişim TeknikleriII2-0  2  1
TOPLAM  23  20  30
3.SINIF / 5. YARIYIL
FZM301  Elektromagnetizma  2-2  3  6
FZM305  Kuantum Mekaniği I  3-2  4  6
FZM307  Elektronik I  3-0  3  6
PHY315  Analitik Mekanik I  3-0  3  6
FZM333  Ekonomi  3-0  3  3
FZM357  Elektronik Lab. I  0-4  2  3
TOPLAM  22  18  30
3.SINIF / 6. YARIYIL

fizik tez konuları, fizik tez örnekleri, fizik tez, fizik tez konusu, fizik tez çalışmaları, fizik tez indir, fizik tez ödevleri, fizik bölümü tez konuları, fizik tedavi tez konuları, fizik tezi,  fizik bölümü tez konuları,  fizik bitirme tezi,  fizik bölümü tez örnekleri,  fizik bölümü tez,  fizik bitirme tezi konuları,  fizik doktora yeterlilik soruları,  fizik doktora,  fizik doktora programları,  fizik doktora mülakat soruları,  fizik doktora yeterlilik sınav soruları,  fizik doktora yeterlilik sınavı soruları,  fizik doktora tezleri,  fizik doktora programı,  fizik doktora yeterlilik sınavı,  fizik doktora soruları,  özel ders,  bitirme tezi,


FZM302  Elektromanyetik Dalgalar ve Uyg.  2-2  3  7
FZM306  Kuantum Mekaniği II  3-2  4  7
FZM316  Nükleer Fizik I  3-0  3  5
FZM328  İstatistiksel Termodinamik  3-2  4  7
FZM356  Kuantum Fiziği Lab.  0-4  2  4
TOPLAM  21  16  30
4.SINIF / 7. YARIYIL
FZM403  Katıhal Fiziği I  4-0  4  6
PHY421  Fizikte Bilgisayar Uygulamaları I  2-2  3  3
PHY459  Fizikte Güncel Konular  0-4  2  3
Seçmeli Ders  3-0  3  6
Seçmeli Ders  3-0  3  6
Seçmeli Ders  3-0  3  6
TOPLAM  21  18  30
4.SINIF / 8. YARIYIL
FZM408  Spektral Analiz Yöntemleri  3-0  3  6
PHY452  Fizik Müh. Araştırma Teknikleri  0-6  3  6
Seçmeli Ders  3-0  3  6
Seçmeli Ders  3-0  3  6  Seçmeli Ders  3-0  3  6  TOPLAM  18   15   30
MEZUNİYET KRİTERLERİ
ZORUNLU SEÇMELİ

fizik tez konuları, fizik tez örnekleri, fizik tez, fizik tez konusu, fizik tez çalışmaları, fizik tez indir, fizik tez ödevleri, fizik bölümü tez konuları, fizik tedavi tez konuları, fizik tezi,  fizik bölümü tez konuları,  fizik bitirme tezi,  fizik bölümü tez örnekleri,  fizik bölümü tez,  fizik bitirme tezi konuları,  fizik doktora yeterlilik soruları,  fizik doktora,  fizik doktora programları,  fizik doktora mülakat soruları,  fizik doktora yeterlilik sınav soruları,  fizik doktora yeterlilik sınavı soruları,  fizik doktora tezleri,  fizik doktora programı,  fizik doktora yeterlilik sınavı,  fizik doktora soruları,  özel ders,  bitirme tezi,


Kod  Türkçe İngilizce Türkçe  İngilizce 5ı MEZUNİYET KREDİSİ
2010-  91  34  8  12  8  153-----------------------------------------------------------------------------------------FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010 VE YENİ KODLU ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNKOŞULLU DERSLER
------------------------------------------------------------------------------
|ÖNKOŞUL NİTELİĞİNDEKİ DERSLER  |  ÖNKOŞULLU DERS |
|---------------------------------------------|------------------------------|
|MAT101 Matematik I, MAT102 Matematik II  |  |
|Gerekçe: PHY201 dersi, içerik olarak  | PHY201 Fizik Mühendisliğinde |
|MAT101 ve MAT102 derslerine dayanmaktadır.  | Matematik Metodlar I  |
|---------------------------------------------|------------------------------|
|MAT101 Matematik I, MAT102 Matematik II  |  |
|Gerekçe: PHY202 dersi, içerik olarak MAT101  |PHY202 Fizik Mühendisliğinde  |
|ve MAT102 derslerine dayanmaktadır  |Matematik Metodlar I  |
|---------------------------------------------|------------------------------|
|PHY203 Fizik III, PHY204 Modern Fizik  |  |
|Gerekçe: FZM210 dersi, içerik olarak MAT101, |FZM210 Dalgalar ve Optik  |
|MAT102, FZM105 ve FZM106 derslerine  |  |
|dayanmaktadır.  |  |
|---------------------------------------------|------------------------------|
|FZM105 Fizik I  |  |
|Gerekçe : FZM105 dersi, içerik olarak Newton | PHY203 Fizik III  |
|mekaniğini kapsamaktadır. PHY203 dersinde ise|  |
|relativistik mekanik konusu işlenmektedir.  |  |
|---------------------------------------------|------------------------------|
|FZM105 Fizik I, PHY201 Fizik Mühendisliğinde |  |
|Matematik Metodlar I, PHY202 Fizik  |  |
|Mühendisliğinde Matematik Metodlar II  |  PHY315 Analitik Mekanik I  |
|Gerekçe: PHY315 dersi, içerik olarak FZM105, |  |
|PHY201 ve PHY202 derslerine dayanmaktadır.  |  |
|---------------------------------------------|------------------------------|
|FZM210 Dalgalar ve Optik, PHY201 Fizik  |  |
|Mühendisliğinde Matematik Metodlar I, PHY202 |  |
|Fizik Mühendisliğinde Matematik Metodlar II  |FZM301 Elektromagnetizma  |
|Gerekçe: FZM301 dersi, içerik olarak FZM210, |  |
|PHY201 ve PHY202 derslerine dayanmaktadır.  |  |
|---------------------------------------------|------------------------------|
|FZM210 Dalgalar ve Optik, PHY201 Fizik  |  |
|Mühendisliğinde Matematik Metodlar I,  |FZM302 Elektromagnetik  |
|PHY202 Fizik Mühendisliğinde Matematik  |Dalgalar ve Uygulamaları  |
|Metodlar II  |  |
|Gerekçe: FZM302 dersi, içerik olarak FZM210, |  |
|PHY201 ve PHY202 derslerine dayanmaktadır.  |  |
|---------------------------------------------|------------------------------|
|PHY203 Fizik III,PHY201 Fizik Mühendisliğinde|  |
|Matematik Metodlar I, PHY202 Fizik  |  |
|Mühendisliğinde Matematik Metodlar II,  |FZM305 Kuantum Mekaniği I  |
|Gerekçe: FZM305 dersi, içerik olarak PHY203, |  |
|PHY201 ve PHY202 derslerine dayanmaktadır.  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|
|PHY203 Fizik III,PHY201 Fizik Mühendisliğinde|  |
|Matematik Metodlar I, PHY202 Fizik  |  |
|Mühendisliğinde Matematik Metodlar II  |FZM306 Kuantum Mekaniği II  |
|Gerekçe: FZM306 dersi, içerik olarak PHY203, |  |
|PHY201 ve PHY202 derslerine dayanmaktadır.  |  |
|---------------------------------------------|------------------------------|
|PHY203 Fizik III, PHY204 Modern Fizik  |  |
|Gerekçe : FZM356 dersiyle ilgili kavramlar,  |FZM356 Kuantum Fiziği Lab.  |
|PHY203 ve PHY204 dersinde verilmektedir.  |  |
|---------------------------------------------|------------------------------|
|FZM305 Kuantum Mekaniği I,  |  |
|FZM328 İstatistiksel Termodinamik  |  |
|Gerekçe : FZM403 dersi, kuantum mekaniğinin  |FZM403 Katıhal Fiziği I  |
|periyodik yapılara uygulanmasını ve katıların|  |
|ısısal özelliklerinin incelenmesini  |  |
|içermektedir.  |  |
|---------------------------------------------|------------------------------|
|FZM305 Kuantum Mekaniği I  |FZM408 Spektral Analiz  |
|Gerekçe : FZM408 dersi, kuantum mekaniğinin  |Yöntemleri  |
|temel ilkelerine dayanmaktadır.  |  |
------------------------------------------------------------------------------


Son Eklenen İçerikler