Yatay Kesit Analizi

Kalkınma, Beşeri Kalkınma Endeksi (BKE), Gelir Dağılımı, Yatay Kesit Analizi, Genel Denge Analizi

Bu Çalışmada Gelir Dağılımını Düzelterek Kalkınmayı Hızlandıracak Politika Önermeleri Ortaya Koyabilmek İçin Kalkınma İle Gelir Dağılımı Eşitsizliği Arasındaki İlişkinin Araştırılması Amaçlanmıştır. Bu Tezin Bugüne Kadar Yapılan Çalışmalardan Farkı Kalkınma Düzeyinin GSYİH Büyüme Oranı Yerine Alternatif Bir Ölçüt Olan Beşeri Kalkınma Endeksi İle Tanımlanmasıdır. Ayrıca, Türkiye İçin Kalkınma Ve Gelir Dağılımı Çalışmaları Yapılmasına Karşın Bunlar Arasındaki İlişkiden Hareketle Kantitatif Olarak Politika Önermeleri Getiren Çalışmalar Yapılmamıştır.
Çalışmada Türkiye’nin Gelir Dağılımı Ve Kalkınma Performansının Yıllar İçindeki Gelişiminin Değerlendirilmesinin Yanısıra İllerin Beşeri Kalkınma Endeksi Değerleri Ve Bu İllerin Gelir Dağılımı Eşitsizliğine Yaptıkları Katkılar İncelenmiştir. Çalışmanın Ampirik Analiz Kısmında Yatay Kesit Analizi Kullanılarak Kalkınma Göstergeleri İle Gelir Dağılımı Eşitsizliği Arasındaki Negatif İlişki Ortaya Konulmuştur. Bu İlişkiden Hareketle Gelir Dağılımı Eşitsizliğini Azaltabilecek Politika Önermelerinin Sonuçlarının Gözlemlenebilmesi İçin Bir Genel Denge Modeli Oluşturulmuştur. Doğrudan Vergi Oranlarının Arttırılması, Daha Yüksek Gümrük Vergilerinin Uygulanması, Üretimden Alınan Vergi Ve Sübvansiyonların Azaltılması Ve Kamu Tasarruflarının Arttırılması Şeklindeki Politika Denemelerinin Gelir Dağılımını Düzeltici Etkisi Olduğu Gözlemlenmiş, Bu Uygulamalarla Dolaylı Olarak Kalkınmanın Da Hızlandırılabileceği Sonucuna Varılmıştır.

Son Eklenen İçerikler